Kilka słów o klubie

Klub Strzelectwa Sportowego BAZUKA , który powstał w 2007r., jest stowarzyszeniem kultury fizycznej. Działa w oparciu o pracę społeczną członków i sympatyków, składki członkowskie i darowizny. Stowarzyszenie zawiązało 15 osób, na dzień 1 stycznia 2012 roku było nas 80. I stale przybywa.

Klub dysponuje własną bronią palną oraz strzelnicą w Piątnicy, na której można strzelać dynamicznie i precyzyjnie na maksymalną odległość do 50 metrów. Strzelamy konkurencje pistoletowe i karabinowe zgodnie z regulaminami ISSF oraz PZSS, a także konkurencje dynamiczne opierające się na zasadach IDPA oraz IPSC.

Członkami Klubu są doświadczeni strzelcy, myśliwi, instruktorzy i sędziowie strzelectwa sportowego, a także osoby stawiające w strzelectwie pierwsze kroki. Zrzeszamy pasjonatów strzelectwa nie tylko sportowego ale także od kwietnia 2011r kolekcjonerów militariów i broni.

Raz w miesiącu Klub organizuje zawody, w których mogą brać udział również niestowarzyszeni i mniej doświadczeni sympatycy strzelectwa. Pośród naszych kolegów i koleżanek jest ponad 12 osób posiadających uprawnienia do prowadzenia strzelań oraz 5 sędziów strzelectwa sportowego.

Klub Strzelectwa Sportowego BAZUKA jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i Podlaskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Od 2008 roku posiadamy licencję PZSS uprawniającą klub do współzawodnictwa w strzelectwie pistoletowym i karabinowym.

Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Zarząd

Prezes Zarządu KSS BAZUKA

Dariusz Raciborski

tel 606 806 349

Wiceprezes Zarządu KSS BAZUKA

Zbigniew Lemański

tel 502 024 863

Statut

Pełna treść statutu